Openbare nieuws

Journalisten worden vaak geprezen als beter dan andere journalisten, ook al produceren zij relatief minder nieuws. Zij worden vaak erkend vanwege de prestigieuze posities die zij bekleden. Dit komt omdat het nieuws dat zij produceren gecontroleerd wordt, en niet het werk is van onafhankelijke onderzoekers. […]